22. marts 2021 - Generalforsamling

Mandag, den 22. marts 2021 kl. 19.00 - Generalforsamling

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for medlemmer. Imidlertid kræver det tilmelding pga. korona.

Formandens beretning samt regnskabet offentliggøres på nedenstående link. Hendes kan også finde vedtægterne, som kan downloades:  https://www.smagogsans.dk/forsamlingshusets-venner/bestyrelse-og-organisation

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning og godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Evt.
Efter generalforsamlingen vil Karen Havskov fortælle om arbejdet med møder og vise billeder fra den store udstilling, som foregik i lade, stalde og havne rundt ved Nissum Fjord - og længere inde i Vestjylland.

Følg os

Smag og Sans på Facebook Smag og Sans på instragram

Kontakt

Smag & Sans | Vemb Kultur- og Forsamlingshus
Kjærsvej 3, 7570 Vemb
T:  +45 9732 1930 | M:   +45 2042 1418
Mail: info@smagogsans.dk